Neinvazívne prístupy opráv kanalizácie

Moderné čistenie odpadov
14. júna 2022

Neinvazívne prístupy opráv kanalizácie

Problémy s kanalizačným potrubím patria už od nepamäti k najnepríjemnejším problémom, s akými sa ľudia využívajúci kanalizáciu môžu stretnúť. Kanalizácia a odpadové potrubia sa nachádzajú hlboko v zemi alebo v útrobách stien a podláh, takže bežný človek si ani len nevie predstaviť ako sa dajú možné problémy s potrubím odhaľovať alebo riešiť. No dnes už podobné nepríjemnosti nie sú pre špecializované firmy žiadnym problémom a sú dokonca veľmi jednoducho riešiteľné.

Tento progres nastal v súčasnosti hlavne vďaka modernej vyspelej technike, ktorá pomáha k odhaľovaniu problémov a ich sofistikovanej náprave. Pri zisťovaní problémov už nie je potrebné rozkopávať pozemky, na ktorých sa kanalizačné potrubie nachádza, alebo rozbíjanie betónových podláh, ktoré ukrývajú rôzne odpadové rúry. Takmer všetky problémy je možné odhaľovať TV monitoringom potrubia a kanalizácie, ktorý dokáže presne určiť problém a miesto jeho výskytu.

TV monitoring, ktorý už dnes nesmie chýbať vo výbave žiadnej modernej firmy špecializujúcej sa na krtkovanie potrubia, je veľmi dômyselný systém kamier, ktoré sa zavádzajú do potrubia. Celý takýto proces prebieha pomocou diaľkového navádzania kamery v potrubí, pričom sa kvalitný obraz vnútorných stien potrubia prenáša na monitore. Takto sa veľmi rýchlo zistí, čo je príčinou upchatej kanalizácie a zároveň sa diagnostikuje aj celkový stav celého potrubia. Na základe takýchto zistení nastupujú pracovníci krtkovacej firmy s príslušnou technikou, ktorá problém odstráni za prijateľnú cenu. Samozrejme, že niekedy môže TV monitoring odhaliť aj taký havarijný stav potrubia, kedy jediným vhodným riešením je celková výmena potrubia. No je to naozaj veľmi ojedinelý stav. Väčšinou sú odhalené problémy aj veľmi jednoducho riešiteľné vďaka modernej technike a skúsenostiam pracovníkov privolanej firmy. Preto v prípade problémov s kanalizáciou volajte vždy odborníkov na čistenie potrubia a neskúšajte uskutočniť nápravu sami, čo môže spôsobiť ešte väčšie problémy.

Comments are closed.