Aktuality

14. júna 2022

Odborná oprava kanalizácie

Nie vždy je možné kanalizačné potrubie spriechodniť pomocou metód čistenia kanalizácie. Niektoré staré potrubia sú natoľko poškodené, že jedinou možnosťou nápravy je oprava kanalizácie. Príčinou môže […]
14. júna 2022

Moderné čistenie odpadov

V súčasnosti už starostlivosť o odpadové potrubia patrí k bežným činnostiam vlastníkov týchto  potrubí. Mnohí ľudia si totiž uvedomujú, že  zanedbanie takejto starostlivosti vedie často ku komplikovaným problémom, ktorých […]
7. júna 2022

Neinvazívne prístupy opráv kanalizácie

Problémy s kanalizačným potrubím patria už od nepamäti k najnepríjemnejším problémom, s akými sa ľudia využívajúci kanalizáciu môžu stretnúť. Kanalizácia a odpadové potrubia sa nachádzajú hlboko v zemi alebo v útrobách stien […]