Michal.kuchar

13. decembra 2023

Kamera v kanalizácii odhalí aj nepatrné poškodenia

Upchatie kanalizácie alebo odpadových potrubí vo vašej domácnosti si všetci všimnete určite veľmi rýchlo. Neodtekajúca voda alebo dokonca vyliate splašky z WC sú pre mnohých z nás vari […]
13. decembra 2023

Upchatá kanalizácia vás už dnes neprekvapí

Mnohí ľudia bývajúci v bytových domoch často uvádzajú neochotu bývať v rodinnom dome kvôli množstvu problémov, ktoré musia pri tomto type bývania riešiť. V rodinnom dome sú ľudia odkázaní […]
13. decembra 2023

Opravy poškodeného potrubia bez nutnosti výkopových prác

Pracovníci firiem vykonávajúcich práce spojené s čistením odpadových potrubí sa veľmi často stretávajú s problémami, ktoré súvisia s opotrebovanými starými potrubiami. Niekedy sú takéto potrubia v zemi aj desiatky rokov, […]
13. decembra 2023

Frézovanie potrubia si poradí aj s betónom vo vašom odpade.

Všetky rodinné domy, komerčné alebo priemyselné stavby sú spojené so sieťou kanalizácie odpadovým potrubím, ktoré odvádza odpad z týchto budov. Na tento systém odvádzania nečistôt z našich obydlí […]